Co získáte:

 
 
 
   
   

+ získáte možnost nabídnout výrobek s přidanou hodnotou

+ HPL folie jsou řešením při zvýšených nárocích na odolnost nábytku

+ široká nabídka dekorů

+ nenesete výrobní rizika

+ ušetříte investice do drahých technologií


Z technických důvodů nejsme schopni zpracovat HPL s povrchem - LESK (MG, HG)

Lisujeme pouze materiál zakoupený v síti prodejen Démos trade

Termín dodání je stanoven vždy individuálně

Zadávání poptávky - tipy, rady, doporučení

 • poptávka je řešena stejným formulářem jako u formátování
 • do textu poptávky uvedete nosič a použitou HPL folii
 • při zadávání platí, že každý materiál = nový list sešitu
 • pokud chcete lisovaný materiál i naformátovat a ohranit, míry zadáváte včetně hrany - nemusíte odečítat sílu hrany
 • součástí nabídky je i nářezový plán ve formátu PDF
 • nevyplněné listy sešitu prosím nemažte!
 • v políčku "název dílce" a "poznámka" nepoužívejte diakritiku, jinak se text na štítku nezobrazí správně
 • úprava nabídky: stačí odpovědět na mail s nabídkou a změnu v něm popsat (zrušení dílců, změna rozměrů nebo materiálu), nebo také můžete odeslat upravený formulář s dílci ve kterém změny barevně označíte, nebo tučně zvýrazníte.
 • Pro využívání služby plošného lisování, doporučujeme mít u Démos trade a.s. nastavenou fakturaci popř. lze objednávku řešit složením zálohy na brněnské pobočce.
 • Pro zákazníky mimo region Brno platí:dopravné na Vaši pobočku je zdarma - pro převozy mimo pobočky se fakturuje paleta která je nezbytná pro transport 
 • Při lisování je potřeba dodržovat zásadu souměrnosti, která říká, že lamináty musí mít na obou stranách identické tloušťky. I při zdánlivě malém rozdílu 0,2mm hrozí, že silnější laminát přetáhne slabší a dojde k nezvratnému prohnutí dílce, který nelze nijak opravit.
  Tento jev se umocňuje s menší tloušťkou nosiče. Tzn. čím tenší nosič, tím větší prohnutí při nedodržení souměrnosti.
 • Při plánování nářezového plánu je potřeba počítat s nadmírou dílce.
  Příklad:
  při čistém rozměru dílce: 1000 x 1000 mm je rozměr nosiče 1025 x 1025 mm.
  rozměr laminátu bude v tomto případě 1050 x 1050  mm.
  pozn: laminát je vždy větší než nosič, aby přebytečné lepidlo nevytékalo na desky lisu ale na přesahy laminátu.
 • Omezení rozměru lisovaného dílce vyplývá z lisovací plochy lisu, která je: 3000 x 1300mm
  V případě, že je laminát větší než uvedený rozměr platí, že se formát musí přizpůsobit (rozdělit)  rozměrům lisu.
 • Z hlediska dodržování správného technologického postupu je nutné, aby dílec po zalisování chladl nejméně 24h. Při nedodržení této technologické pauzy může dojít k teplotnímu šoku a při přechodu do chladného prostředí se dílec prohne a v extrémním případě může i prasknout.
 • Některé materiály jsou specifické a je třeba brát ohled na konstrukci nosiče a lisovat jen za studena.
 • Lisování za studena je časově náročné (za tepla cca 8min. za studena cca 2,5 hod) a z toho důvodu je účtována vyšší cena - viz ceník.
 • Námi používaná lepidla splňují požadavky na prostředí se zvýšenou vlhkostí viz přiložené technické listy.
 • Mezi materiály které dokážeme plošně lisovat, jsou i typy materiálů, které nemají hladký povrch. Např: některé kovolamináty, kamenné dýhy apod. Při lisování těchto specifických materiálů  se vkládá mezi lisovací desky a materiál speciální guma která kopíruje nerovnosti lisovaného materiálu. Ceny služeb u takových materiálů se stanoví individuálně

Technické informace

 • Tech. parametry lisu: lisovací plocha 1300mm x 3000mm
 • materiál musí být před zpracováním dostatečně dlouho aklimatizován
 • po zalisování dílce chladnou nejméně 48hod
 • expedice v zimních měsících může proběhnout nejdříve třetí den po zalisování. V opačném případě hrozí prohnutí dílců
 

Aktuání nabídka materiálů k zalisování naleznete na: http://www.demos-trade.cz