Co získáte:

odpadne manipulace s velkými formáty

+ zvládnete víc zakázek

+ žádný odpad na vaší dílně

+ nenesete výrobní rizika

+ ušetříte investice do drahých technologií

Zadávání poptávky - tipy, rady, doporučení

 • míry zadáváte včetně hrany - nemusíte odečítat sílu hrany

 • pokud si přejete olepit dílec jinou hranou (myšleno jiný odstín, jiná barva apod) uveďte to prosím v kolonce poznámka

 • při zadávání platí, že každý materiál = nový list sešitu

 • v případě, že požadujete zdvojení materiálu, uveďte čisté rozměry a napište  počet finálních kusů (po slepení). Do poznámky uveďte že se jedná o zdvojený dílec (tupl)
 • součástí nabídky je i nářezový plán ve formátu PDF
 • nevyplněné listy sešitu prosím nemažte!
 • v políčku "název dílce" a "poznámka" nepoužívejte diakritiku, jinak se text na štítku nezobrazí správně
 • úprava nabídky: stačí odpovědět na mail s nabídkou a změnu v něm popsat (zrušení dílců, změna rozměrů nebo materiálu), nebo také můžete odeslat upravený formulář s dílci ve kterém změny barevně označíte, nebo tučně zvýrazníte.

Formátování ze zbytků

 • Za řezání dílců účtujeme manipulační poplatek ve výši 100 Kč/formát

 • Neznáme jak starý byl zbytek ani v jakých podmínkách byl skladován, proto nemůžeme ručit za kvalitu dílců z tohoto zbytku nařezaných.

 • Pokud si zákazník přiveze vlastní zbytek materiálu, neručíme za jeho ztrátu či poškození po dobu uložení na naší dílně.

Technické informace

Sdružený formát

 • sdružené formáty provádíme pouze v rámci jednoho pásu který následně nakrátíme aby navazovala vlákna. Složitější varianty vzhledem k používané technologii bohužel nejsme schopni vyrobit.


Odřezky - zbytky plošných materiálů

 • pokud zákazník neurčí jinak, materiál který zbude ze zakázky napásujeme na šířku 1000mm (je uvedeno v objednávkovém formuláři) a pošleme společně se zakázkou.
 • v případě, že ze zakázky zbude materiál, na přání zákazníka jej uskladníme po dobu max. jednoho týdne. Zbytek se popíše: název zákazníka a datum uložení. Za uložený materiál neručíme. V případě, že do týdne si klient neurčí co se s materiálem bude dál dít, zbytek bude znehodnocen.


Minimální ořez vstupního formátu je 15mm

 • při menším ořezu nelze garantovat čistý řez, protože vstupní formáty jsou po obvodu oštípány
 • formát po obvodu má zvýšenou vlhkost (větší tlouštka mat), která znamená riziko ofrézování plochy dílce olepovačkou
 • při menších ořezech padají odeřzky do prostoru pily a ničí kabeláž a elektroniku pily


Nepřesný dílec - řešení pomocí spec. software - banánový efekt

Kdo pracuje s plošnými materiály ví, že při formátování se v některých případech materiál při oddělení pásu prohne. To se týká jak odděleného pásu, tak i zbytku materiálu ze kterého se pás oddělil. Takové chování má na svědomí pnutí v materiálu, které je podobné pnutí v masivu který byl nesprávně vysušen. tzn že se při obrábění různě kroutí a svírá.

Tento jev při formátování na klasické pile nepůsobí žádné potíže, protože se zpravidla dílce formátují na hrubý rozměr a poté až na čistý rozměr. Nářezová centra ale pracují v režimu, kdy se napásuje materiál načisto a poté jsou pásy zakráceny na jednotlivé dílce. A právě tohle je okamžik, kdy může vzniknout nepřesnost. Asi se ptáte, jak je možné, aby na nářezovém centru které pracuje v desetinách milimetrů mohla vzniknout nepřesnost. Je to dáno již zmíněným jevem, který je skrytý v materiálu a my jej nedokážeme předem odhalit.

Pokud je výchozím produktem prohnutý pás, tak výsledkem je prohnutý a nepřesný dílec.

Řešení spočívá v již zmíněné funkci která pásy řeže dvakrát. Poprvé se jednotlivé pásy naformátují nahrubo tzn s nadmírou 20mm. Hrubé pásy se prohnou a tím dojde k rozbití pnutí a tlaků v materiálu. Takto připravený materiál se naformátuje načisto čímž je zajištěna přesnost a rovinnatost dílců.

Použití této funkce doporučujeme v případech, kdy je nezbytná relativní přesnost dílců nebo v případech, kdy se materiál dále opracovává na obráběcích centrech kde je přesnost podmínkou pro správně opracovaný dílec. 

 

 

Ke stažení

Tiskopis poptávky